sukirpti

sukirpti
2 sukir̃pti intr. sugižti: Šiltoj vietoj pienas greit sukirpsta suv. Ką valgysim, kad pienas sukir̃pęs? Vlkv. \ kirpti; apkirpti; prikirpti; sukirpti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • sukirpti — 1 sukir̃pti, sùkerpa, o 1. tr. žirklėmis padaryti iš medžiagos dalis, iš kurių bus siuvamas drabužis: Pasiūti ir aš moku, tik nemoku sukir̃pti Als. Sukirpo jis vakare kurpes, o rytą manė pradėti siūti J.Balč. | prk.: Tai buvo augalotas, stipriai …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sukirpti — sukir̃pti vksm. Sukir̃pti márškinius, kélnes, páltą, suknẽlę …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • sukirptinis — sukirptìnis, ė adj. (2) sujungtas galuose iškirstais rančiais: Nume – kerčios sukirptinės ir lygios rš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sukirpimas — 1 sukirpìmas sm. (2) 1. → 1 sukirpti 1: Tu tik pažiūrėk, koks sukirpimas, kaip ant pečių guli Vaižg. Jo apdaro sukirpimas truputį panėšėjo į dvasininkišką rš. | prk.: Senoviško sukirpimo dvarininkas rš. Aš tau sakiau, kad tu mano sukirpimo… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apkirpti — 1 apkir̃pti, àpkerpa, o tr. 1. truputį, ne visai nukirpti: Juras apkirpo jam (Kaziukui) paausiukus, sušukavo P.Cvir. Jam (Samsonui) bemiegant, apkirpo galvą ir išdavė jį filistinams S.Stan. | refl. tr.: Gera, kad patys sau apskerpa Sdk. Nes jei… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apkirpti — 2 apkir̃pti intr. Žln, Grl apgižti: Nūdienos visą [pieną] išbaltinau: vakarykščias, rodos, jau apkirpo V.Krėv. Vasarą pienas greitai apkir̃psta Vs. Padėjau šiltai pieną, jis ėmė ir apkir̃po Brt. Atnešk geresnio pieno: šitas jau apkirpęs Kt. Tas… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • aprėžti — 1 aprėžti tr., aprė̃žti, ia, àprėžė 1. Š apipjauti, apkirpti: Atskrabas aprėžk dėl naginių vaikams J. Kūdikius aprėžti (jiems drobę sukirpti) N. | refl. J. 2. kuo aštriu apibrėžti, įpjauti aplink: Peiliu aprėžia aplink mano galvą ir ėmęs skūrą… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atkirpti — 1 atkir̃pti, àtkerpa, o 1. tr. Š kerpant atskirti dalį nuo viso: Atkir̃pk man gabaliuką Kp. | prk.: Baltstogės apygardoj, ką tik atkirptoj nuo Varšuvos kunigaikštijos, bajorai iškėlė baudžiavų klausimą rš. 2. refl. tr. sau dalį nuo viso kirpti:… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • iškirpti — 1 iškir̃pti, ìškerpa, o tr. 1. žirklėmis išrėžti iš viso gabaliuką: Kiauliaropės vainiklapiai giliai iškirpti rš. | prk.: Per saulės užtemimus mėnulis labai švariai iškerpa saulės dalį rš. | refl. tr.: Jei kas tave išgandino, tai pritykojęs… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kirpti — 1 kir̃pti, ker̃pa, o 1. tr. SD356 rėžti žirklėmis: Su žirklėmis kir̃pk karpus pakraščiais drobulės įkapėms J. Plaukus, popierių, avis kir̃pti K. Avinėli, baronėli, kir̃psim tau vilnelę Dkš. Žemė kaip varškė, pievos – kaip avį kirpk Šv. Geras… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”